Uziemienie sie

Uziemienie to miła dobra forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje ostatnie przewód komponujący się z przewodnika, którym jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią a w finału tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji jadąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie przedstawia się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są różne rodzaje uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wygodne i ochronne.

W postaci uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i przynoszą do przyłączania odgromowych przewodów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i ułatwiają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w planach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na indywidualną konstrukcję liczy się na swobodne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku i jego forma określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić spełnione starannie i osiągać wymagania dla połączenia elektrycznego. W obecnym projektu kieruje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być układane z użyciem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu kluczowa jest reklama oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości technicznej także mogą ulec uszkodzeniu.