Rodzaje gasnic ppoz

Pożary, które zapadają w zamkniętych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę stosuje się w mieszkaniach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny wtedy istnieć umieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie pewno żyć użyta, ze względu na jej gigantycznie mały ciężar właściwy, co dokonuje się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej i jest mało korzystne i efektywne.

https://veins-cream.eu/rs/Varikosette - Пут до беспрекорно лијепих и здравих ногу!

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zdobywa się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy wykorzystuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą stanowić ugaszone w produkcie związku z wodą.

Para wodna pewno być też używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym znacznie pozytywne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w okolicy spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w obszarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wybór dużo funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która proponowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.