Odpylanie koscian

System odpylania znajduje użycie w branżach przemysłu, poruszających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej również w tokach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Przesuwające się cząstki o znacznie delikatnych rozmiarach są niebezpieczeństwo dla maszyn również dla zdrowia człowieka (stronę spośród nich bierze oddziaływanie toksyczne), stąd te skuteczne systemy odpylania są istotny moment w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem działają na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak także gasić ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim płynie do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - dany w pokrywie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w tryb oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie ważną sytuacją w stylach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w sukcesu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności programu i zagrożenia. Dodatkowym elementem ważnym w budowie jest trwałość materiałów, z których narzędzia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe powodują ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą prowadzić te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.