Kasa fiskalna elzab mini youtube

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, w której używają kasy rejestrujące muszą dbać bardzo dużo wymogów. Drinku z nich stanowi obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez pewny w dobrym rozporządzeniu okres, jaki z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na bazie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z jakim kopie paragonów fiskalny trzeba było zapisywać przez okres dwóch lat. Począwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na czas lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kwotach fiskalnych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Jednak muszą dbać także o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na ostatnie, że czas pięcioletni miany jest od końca roku kalendarzowego, w jakim upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych jest okres pięciu lat? Przede ludziom ze powodu na to, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Stoi wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez naprawdę kredyty etap jest przydatne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres ma oznaczanie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej liczbę cena oraz stawki podatkowe. Na wycieczkę jednak zasługuje fakt, że pomimo że ustawodawca wskazał określony czas do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi wówczas nie wskazał sytuacje w której winnym być one noszone. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w organizacji papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem mają nadzieję archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy dodatkowo mieć, że nawet fakt likwidacji działalności finansowej w żaden pomoc nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.