Gaszenie pozarow angielski

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy ale od nowych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego część i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie jest również czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania również na ograniczeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, znajduje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w strefie spalania. Warto i dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze znajduje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej korzysta się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest potrzebna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna wykorzystywana istnieje jeszcze do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo same zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie owym znacznie silne, im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również wyraża się pomocna, jednak jedynie w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie potrafi żyć używana na naturalnych przestrzeniach. Aczkolwiek nie tylko. Pary wodnej nie należy traktować w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie podaje się też w wnętrzach, w jakich może ona sprawić poparzenia uważających się w nich mieszkańców. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną skupia się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.