Deklaracja zgodnosci co powinna zawierac

Deklaracja zgodności WE istnieje obecne pisemne oświadczenie realizowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego wynik jest odpowiedni z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi działać samego czy więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu towaru czy mają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany odpowiednie do osiągnięcia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a ponadto jeżeli to niezbędne (ponieważ płynie z własnych przepisów) produkty te wymagają posiąść odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest wykonywana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są wówczas właśnie zwane moduły i reguluje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, jaki potrafi ją wybrać według swego uznania z danych wprowadzonych mu w woli i interesujących danego produktu. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może montować się tylko z jakiegoś modułu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych artykułów są to złożone procedury (np. w sukcesie licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie wzrost i owoce działań są dokumentowane. Producent nakłada na produktach, które zajmują deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność połączona z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności płynie z ostatniego, iż przewidzianym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze wymagania natomiast jest podobny z obowiązującymi przepisami. W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć będące informacje według poniższego szablonu (zgodnie z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w istocie sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz systemu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Marka i adres producenta - a i gdyby jest obecne wymagane, więcej jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana siedzi na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest problemem deklaracji - identyfikator wyrobu, który umożliwi odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest jednoznaczne z prawym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do jakich przenosi się deklaracja 7. W poważnych przypadkach należy zamieścić informację o wartości notyfikowanej, która wykonała interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może zyskać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu mówi o tym, że spełnia on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Traktują one zadań połączonych z ochroną zdrowia oraz środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a i określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, zaś nie posiada deklaracji zgodności nie może stać wprowadzony do obrotu ani zostać wydany w poświęcanie na pola Unii Europejskiej. Deklaracja jest przechowywana przez producenta czy w przypadku kiedy jest on naszą siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.